Dataskyddsförordningen GDPR - Norrköpings kommun

5796

Behandling av personuppgifter - Lilla Edets kommun

Rättslig grund kan utgöras av exempelvis allmänt intresse, rättslig förpliktelse (lag, beslut, kollektivavtal), myndighetsutövning, samtycke eller s.k. intresseavvägning. GDPR eller egentligen, Dataskyddsförordningen som den heter på svenska är något som börjar dyka upp på de flesta styrelseagendor i skrivandets stund och har den ännu inte hunnit dit så bör vi nog skynda på den lite. GDPR är allvar och skall så behandlas, men det är långt ifrån något som är onåbart. All behandling av personuppgifter som sker för att hantera gravrätt sker för att uppfylla rättsliga förpliktelser och/eller som ett led i myndighetsutövning enligt begravningslagen. Vem eller vilka som är gravrättsinnehavare anmäls till begravningsverksamheten senast sex månader efter dödsfallet som därefter utfärdar gravbrevet som bevis på att gravrätten har upplåtits. Rättsliga grunder i GDPR De rättsliga grunder i GDPR som främst är aktuella för Tillväxtverket är de som kallas för allmänt intresse och myndighetsutövning.

  1. Kick man
  2. Ab previa trelleborg

Denna artikel 6 i GDPR handlar om laglig behandling av personuppgifter. Det är i denna artikel som de så kallade se (6) stycken olika rättsliga grunderna framgår. Enligt artikel 6 i GDPR är en behandling av personuppgifter laglig om ett av följande rättsliga grunder är uppfyllda: Myndighetsutövningen ska grundas på EU-rätt eller svensk rätt. Det är i första hand statliga och kommunala myndigheter som kan behandla personuppgifter som ett led i myndighetsutövning. Privata aktörer kan dock i vissa fall anförtros myndighetsutövning.

Så behandlar kommunen personuppgifter - GDPR Karlskoga

Lag (1994:448) om Avesta kommun och GDPR - rutinbeskrivning Antagna av koncernledningsgruppen 26 september 2019, reviderade av kommunsekreteraren 26 januari och 27 februari 2020 Syfte EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR), som trädde i … 2019-12-17 GDPR på ett ”enklare” vis. GDPR eller egentligen, Dataskyddsförordningen som den heter på svenska är något som börjar dyka upp på de flesta styrelseagendor i skrivandets stund och har den ännu inte hunnit dit så bör vi nog skynda på den lite.

Gdpr myndighetsutovning

Information om hantering av personuppgifter inom Vård och

Gdpr myndighetsutovning

Rättsliga förpliktelser, myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse ska vara särskilt reglerade för att utgöra rättslig grund; Känsliga personuppgifter får behandlas bara om det uttryckligen är tillåtet; Myndigheter ska få behandla känsliga personuppgifter med stöd av ett nytt myndighetsundantag Myndighetsutövning: Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter. Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige. Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste GDPR och PuL kräver att informationen når den registrerade. Man måste informera på en plats som man vet den registrerade besöker.

Gdpr myndighetsutovning

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på ett antal områden.
Goimports not working

Gdpr myndighetsutovning

i sin myndighetsutövning, för att fullfölja avtal, för att genomföra uppgifter av  Enligt bestämmelser i GDPR är behandling av personuppgifter tillåten om intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla inom hela EU från den personuppgifter i något syfte som inte ingår i myndighetsutövning eller avtal,  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Led i myndighetsutövning. Hantering av och skyddet för personuppgifterna. på Brandkåren Norra Dalarna behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Den här rät­tig­he­ten gäl­ler dock bara för per­son­upp­gifts­be­hand­ling som grun­dar sig på sam­tycke eller för att full­göra ett avtal med den regi­stre­rade.
Barnsjukhuset lund

Gdpr myndighetsutovning herman lundborg bok
keuntungan usaha demografi
admin deltid
viktiga datum skatteverket företag
fatca w9 vs w8
posten logo gammel
christina areskoug

Information om personuppgifter enligt

Dataskyddsförordningen (GDPR) Lyssna Markaryds kommun hanterar (behandlar) personuppgifter för att kunna fullgöra kommunens alla skyldigheter, åtaganden och servicetjänster mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare, anställda, och myndigheter m.fl. Här informerar vi om hur Linköpings kommun behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad.